Tytuł Ogłoszenia:

Listy sankcyjne AML - Program

Dodano: 2021-01-08 07:42:30

Kontakt:

Łukasz

600666913

Hyperflow AML

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML przeznaczone jest
dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018
roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą
AML.
Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.

Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji)
jest sprawdzenie czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na
tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Komisja Europejską (EU) czy
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)

Program Listy sankcyjne dostępny na platformie Hyperflow.eu pozwala na
błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w
listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych
sankcji.

W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania statusu
politycznego danej osoby (Listy PEP) oraz narzędzia do monitoringu
firm po numerach NIP oraz obsługę Białej Listy VAT

Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913

Podana cena dotyczy dostępu do usługi przez okres 1 miesiąca
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Łukasz

  Główne zdjecie: